Geen badminton

uitroepDe gemeente heeft beslist om Diependal en het GITO te sluiten tot en met 2 juni.  Tot dan is er dus geen badminton.  Van de sportraad kregen we volgende melding op 8 april:

Voor activiteiten van verenigingen en privé-organisatoren hanteert de gemeente de richtlijnen en termijnen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt. Hier zal de gemeente niet strenger optreden dan de nationale richtlijnen voorschrijven en uiteraard schuift die termijn op als beslist wordt om de maatregelen te verlengen.

Van zodra we dus terug mogen spelen van de Nationale veiligheidsraad kunnen we onze racket weer ter hand nemen mits in achtname van de nodige afstand.  Op 13 mei werd beslist dat indoor nog altijd niet gesport mag worden.  Wij wachten dus nog steeds af.  Spijtig dat we geen datum in het vooruitzicht hebben wanneer we terug kunnen starten.